Studeranderättslig standard

by Administratör, 19 maj, 2016

Det här är Bäckedals och Birka folkhögskolors gemensamma studeranderättsliga standard. Denna standard, tillsammans med tillhörande bilagor för respektive skola, beskriver skolornas viktigaste policys, riktlinjer och rutiner som påverkar dig som studerande och din studiesituation på skolan.

Som studerande på skolan är det därför viktigt att du känner till dessa. Syftet med denna studeranderättsliga standard är att du som studerande ska veta vad som förväntas av dig, men också vad som du kan förvänta dig av skolan. För frågor angående Birka och Bäckedals folkhögskolors studeranderättsliga standard, kontakta respektive rektor på skolan.Dokument för nedladdning

 Studeranderättslig standard
Tillgänglighetspolicy