Allmän grund – sommarkurs

by Administratör, 4 december, 2018

Målgrupp: Alla som ha klarat Sfi C eller andra som saknar fullständig grundskola. 

Syfte: Förberedande kurs för alla som planerar att söka till Bäckedals folkhögskolas kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Kompletterande kurs för dem som redan är inskrivna i allmän grund vårterminen 2019.  

Allmän information: Kursen bedrivs som lärarledda lektioner måndag- fredag enligt schema som fastställs i samråd med deltagarna. 

Antagning: Deltagare som redan är inskrivna på allmän grund vårterminen 2019 kan söka. Övriga som uppfyller kriterierna för att studera vid folkhögskola antas löpande.   

Kursinnehåll: Kursen bedrivs som ett sammanhängande block med svenska, samhällsorientering och naturorientering som huvudsakligt innehåll. Fokus kommer att ligga på att utveckla kunskaperna i det svenska språket.  

Kursstart: 10 juni 2019

Omfattning: 20 lektionstimmar per vecka i tre veckor. Vecka 24-26

Ansökan: Senast 29 maj 2019

Kurstid: 10 – 28 juni 2019
Lärare: Lillemor Norling  
Kostnad: Ingen kostnad. Dock utgår en serviceavgift som täcker kostnaden för kopiering, användning av skolans datorer samt kaffe förmiddag och eftermiddag. Kurslitteratur betalas av deltagarna själva. 

 

Här söker du till kursen