Fotografering

by Administratör, 18 december, 2018

Vill du lära dig om fotografi, bildbehandling, bild och bildspråk? Vi vänder oss både till dig som är nybörjare och till dig som kommit en bit på väg och vill utveckla ditt fotografiska bildspråk.

Vem kan delta? Du behöver en digital systemkamera, tillgång till dator, Photoshop och en internetuppkoppling.

Upplägg:
Kursen läggs upp på lämplig plattform med instuderingsuppgifter och därtill kopplade arbetsuppgifter. Dessutom kommer chattforum, videokonferenser och användas för kontakt mellan lärare och kursdeltagare. Vi kommer att ha två gemensamma möten på skolan, dessa är frivilliga. Kursen ges som en sammanhållen kurs med gemensam kursstart för deltagarna.

Kurstid ht 2020:  17 augusti – 18 december 2020

Innehåll:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna möjlighet  att utveckla sitt fotografiska bildseende och sin kamerateknik. Under kursen fotograferar vi och diskuterar egna och andras bilder. Samtalet runt bilderna utgår från ett samtidsperspektiv. Hur förstår vi bild? Vad påverkar vårt sätt att fotografera? Vem får synas i bild och hur tar vi mer inkluderande bilder?

Moment:
Bildsamhället – Fotohistoria
Kamerateknik
Ljus
Komposition – kreativt bildskapande
Öppna och slutna bilder
Bildredigering
Bildkommunikation
Lag och etik

Omfattning: 25% studietid (5 timmar/vecka)
Antal deltagare: 25
Antagning: Vi börjar anta deltagare den 15 maj.
Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Kost och logi per besökare och tillfälle 500:- /dygn (helpension). Deltagarna bekostar kurslitteraturen.
Behörighet: Intyg ges efter avslutad kurs.

Här söker du till ht 2020