Ditt hus från grund till tak. Byggnadsvård i teori och praktik

by Administratör, 21 februari, 2022

Foto: Jamtlis bildarkiv

Välkommen till en kurs där ditt eget byggnadsvårdsprojekt står i fokus.

Vi går igenom alla delar i ett hus, från grund till tak och lär oss mer om byggnadsvårdens principer, material och arbetssätt. Vi varvar digitala och fysiska träffar. Vissa moment sker på länsmuseet Jamtli, vissa på Bäckedals folkhögskola och några träffar hos kursdeltagarna, kanske hemma hos just dig?

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till dig som själv har ett byggnadsvårdsprojekt att vårda och underhålla.

Undervisningen sker både teoretiskt online och praktiskt i form av hantverksmoment och studiebesök. Det ingår även grupparbeten och självstudier. Kursen ger en byggnadsantikvarisk förståelse och värnar om att bevara de värden som finns i gammal bebyggelse. I det ingår att använda hållbara lokalproducerade material och traditionella hantverksmetoder.

Föreläsningar sker online och behandlar tio olika teman knutna till ett hus:

 • Grund och tak
 • Planering och uppföljning
 • Historik och teori
 • Stomme
 • Ytskikt
 • Panel
 • Färg
 • Värme och ventilation
 • Fönster och dörrar
 • Vatten, avlopp, el
 • Avslutning

Kursen är ett samarbete med Jamtli, Jämtlands länsmuseum. Flera av momenten innehåller praktiskt arbete som kommer att hållas på Jamtli, Bäckedals folkhögskola samt hos kursdeltagare (efter överenskommelse).

Av dig förväntar vi oss god närvaro och aktivt deltagande vid både fysiska och digitala träffar. Tillgång till dator och uppkoppling krävs. Kursen avslutas med att deltagarna redovisar det underhåll som gjorts på den egna byggnaden under året.

Praktisk information

Ansökan sker endast till höstterminen.

Antagning: Antagning sker 15:e maj
Kursen längd: 2022-09-05 – 2023-06-02 (v.36 till v.22)
Omfattning: 50%
Antal platser: 14 st
Lärare: Johan Kihlgren
Kontakt: johan.kihlgren@backedal.se, 0680-16670 (exp)

Antagningskriterier

För att antas till denna kurs behöver du ha ett eget byggnadsvårdsobjekt. Det kan vara ett äldre hus eller ett uthus, som du arbetar med och kan dokumentera under kursens gång. I övrigt är det inga krav på förkunskaper, vi ser dock gärna att du är allmänt händig och att du har ett genuint intresse för äldre byggnader.

Till din ansökan bifogas ett personligt brev där du dels berättar om dig själv och dels beskriver, med fotografier och text, den egna byggnaden och vad som behöver åtgärdas på den. Sökanden från Jämtlands län antas i första hand, då kursen har fokus på lokal byggnadshistoria och kulturarv

Kostnad

På kursen betalar du en avgift för materialkostnader och andra gemensamma utgifter. Avgiften är 1 835 kr per termin. Du bekostar själv resor, kost och logi vid kursens fysiska träffar.

Efter kursen

Efter genomgången kurs är målet att deltagaren har en inblick i byggnadsvårdens principer, material och arbetssätt och själv kan planera underhåll av äldre bebyggelse samt genomföra en del av det själv.

Här söker du till kursen