Forntida smide och metallhantverk – steg 2

by Administratör, 24 oktober, 2022

Den här kursen riktar sig till dig som vill fördjupa din kunskap inom smide förbi grundkursen.

Kursens mål är att ge en djupare kunskap i mer avancerade smidestekniker. Målet är att du skall få större förståelse för de historiska processerna och utveckla ditt analystänk. Kursen kan även vara en språngbräda för ditt liv som smed.

Kursinnehåll
Du arbetar mer självständigt och har lärare och kurskamrater som bollplank och får prova på saker som storskaligt smide, en rekonstruktion med historiska metoder samt mera avancerad ytdekor. Kursen är upplagd i längre block där du förutom smidet arbetar med formgivning, skiss och tidsplanering. Blocken växlar med tid för egna projekt och idéer. Under kursen har du en veckas praktik förlagd på någon relevant verksamhet som en smedja eller ett museum. I kursen har du stor möjlighet till påverkan av blockens innehåll i överenskommelse med dina kamrater och lärare.

Kursen innehåller bland annat:
Beställning – Du arbetar med ett beställningsuppdrag
Smida stort – Ex. Grind, skyltarm eller spiror.
Smide på större skala
Avancerad ytdekor – Gravyr, inkrustering och liknande
Rekonstruktion med historiska metoder
Avancerat verktygssmide – Ex. Yxor av flera delar, liesmide
Enklare lås
Fördjupningsarbete
Praktik
Egna projekt

Vem kan söka?
Kursen riktar sig till dig som fullföljt grundkursen Forntida smide och metallhantverk.

Antagning: En första antagning görs den 15 maj
Kurstid: 2023-08-14 till 2024-06-05
Lärare: Fredrik Lovéus och Joakim Hedberg

Här söker du till HT 2023