Kreativt berättande och social hållbarhet

by Administratör, 9 mars, 2021

Vi undersöker och berättar om platser och vad de gör med oss. Berättarverktygen vi använder är att skriva, fotografera och filma. Kursen är för dig som vill utveckla din kreativitet och är intresserad av konst och social hållbarhet på landsbygd, i småstad och i förort. Vi inspireras och tar del av det kulturnätverk som förgrenar sig över landet.

Vad handlar kursen om?

  • Kursen fokuserar på berättande och plats.
  • Vi kommer på kursen skriva, fotografera och filma och föra samtal om plats och identitet. Vi kommer att mötas på olika platser där kreativa människor på landsbygd och i förort skapat kreativa nav.
  • Kursen utgår ifrån att konstnärligt skapande i olika former är viktigt både för en plats och för människorna på platsen. Det är viktigt att få uttrycka sig runt sin syn på världen, sina perspektiv och sina upplevelser genom konstnärligt skapande.

Vem vänder vi oss till?

Är du en skapande människa som bor på en plats där du saknar ett nätverk av andra skapande människor? Eller är nätverket för glest och du känner att du vill vara med och utveckla det?

Vill du skapa utifrån platsen du lever på? Vi vänder oss till dig som vill utveckla ditt berättande om plats genom skrivande, fotograferande och filmande.

Hur är studierna upplagda?

Kursen är en distanskurs med både fysiska och digitala träffar. Under läsåret är det en till två digitala träffar per vecka, samt tre fysiska träffar på hösten och två på våren förlagda till helger (fredag-söndag). De fysiska helgträffarna genomförs på olika platser i Sverige. Vi gör studiebesök på kulturcentrum och andra verksamheter för inspiration och utbyte av kunskap, föreläsningar och workshops. (Med reservation för förändringar på grund av pandemin.)

Tillgång till dator och uppkoppling krävs för deltagande. Delar av kurslitteratur, filmer och arbetsmaterial är på engelska.

  1. Introduktion. Vad är urban norm? Vad är social hållbarhet? Hur påverkas vi av platsen och av synen på platsen vi lever på? Hur kan detta användas tillsammans med skapande? (4 veckor)
  2. Skrivande: Här får deltagarna prova på att berätta med ord. Med hjälp av enkla skrivövningar vägleds deltagarna in i ett skrivet berättande. (7 v)
  3. Fotografi: Att undersöka en plats och ens erfarenheter av plats med hjälp av fotografiet. (7 v)
  4. Film: Deltagarna undersöker det filmiska berättandet med hjälp av enkla verktyg. Det centrala i kursen blir hur en berättar i rörlig bild med ljud. Vem får berätta och hur berättas det om olika platser? (7 v)
  5. Skrivande, fotograferande och filmande: Vi undersöker hur de olika områdena kan korsbefrukta varandra. Deltagarna bestämmer vilket eller vilka uttrycksmedel de vill vidareutveckla, och resultatet presenteras i en slutproduktion. Vi gör en utställning som parallellt ställs ut på flera olika platser (knutna till deltagarna) som sammanlänkas digitalt. (9 – 10 v)

Kursens längd: 16 augusti 2021 – 3 juni 2022.
Studietakt: 50%
Antal platser: 18 st
Kostnader: På kursen betalar du en avgift för kursmaterial, studiebesök och olycksfallsförsäkring. Avgiften är 750 kr per termin. Du bekostar själv resor, kost och logi vid fysiska träffar.
Kursansvarig: Inga Björk
Kontakt: inga.bjork@backedal.se , tel: 0680-16682

Vem kan söka?

Kursen är öppen för alla. Inga krav på förkunskaper. Du behöver ha tillgång till internet, samt något att fotografera och filma med.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via Schoolsoft som du når genom att klicka på knappen nedan. Du ska även bifoga ett personligt brev till din ansökan där du svarar på: Varför vill du gå kursen?

Ansökan kan göras när som helst under året. En första antagning till höstterminen 2021 görs 15 maj, därefter görs löpande antagning i mån av plats.

Här söker du till ht 2021

Vad ska du ha med dig när de avslutat studierna?

Du ska ha utvecklat din kunskap runt de kreativa verktygen på kursen, så att du kan använda dem för att undersöka hur plats görs.
Du ska ha utvecklat kunskapen runt hur man ”gräver där man står”.
Du ska ha utvecklat din förmåga att analysera egna och andras verk.
Du ska kunna diskutera och problematisera normer och hur de förhåller sig till varandra på ett intersektionellt plan.
Du ska kunna reflektera och problematisera vad social hållbarhet är och hur detta begrepp kan användas i praktiken på olika platser och på hur olika platser kan bindas samman genom konstnärligt skapande.