Psykologi 1, 2a och 2b – Distanskurser

by Administratör, 22 september, 2022

Målgrupp:
För dig som saknar behörighet till högskolan eller som av eget intresse vill fördjupa dina kunskaper inom ämnet Psykologi.

Kursbeskrivning:
Kursen tar upp människans utveckling, behov, tankar och känslor. Hur vi lär oss, hur vi tar in information och hur våra sinnen fungerar, hur vi fungerar tillsammans med andra. Vad är gemensamt för alla människor och vad skiljer oss från varandra? Vad är ”normalt” och vad är ”avvikande”? Vad menas med psykisk hälsa och ohälsa? Diskussion kring dessa frågor tas upp av kursledaren och behandlas genom att skicka in svar och kommentarer kring de olika uppgifterna via skolans lärplattform. Deltagarna förutsätts också kommunicera med varandra i lärplattformen och ha synpunkter på varandras inlägg.

Innehållet i kurserna motsvarar skolverkets kursplaner och ger ämnesbehörighet som ingår i grundläggande behörighet för högskola eller yrkeshögskola.
Kurserna är på gymnasial nivå och är studiemedelsberättigade hos CSN.

Intyg: Behörighetsgivande intyg efter kursens slut. För att få godkänt i kursen krävs att du har svarat på de uppgifterna som ges varje vecka och att du deltagit aktivt i diskussioner inom gruppen.
Kostnader: Inga, förutom ev. litteraturkostnad.
Kurstid:  2023-08-14 – 2023-12-15

Psykologi 1 – En kurs för dig som inte har fullföljt gymnasiestudierna och som behöver behörigheten för vidare studier. Inga förkunskaper krävs. Omfattning: 25% (5 lektionstimmar/vecka).

Psykologi 1&2a – En kurs för dig som har fullföljt dina gymnasiestudier men saknar behörighet i Psykologi 1&2a. Är du intresserad av ämnet för din egen skull eller i ditt yrke och vill läsa två kurser intensivt under en termin, då är du välkommen att söka med eller utan förkunskaper. Omfattning: 50% (10 lektionstimmar/vecka)

Här söker du till Psykologi 1&2a - HT 2023

Psykologi 2b – En fördjupningskurs för dig som har fullföljt dina gymnasiestudier och som har behörighet i Psykologi 1&2a (eller Psykologi A & B, enligt gamla betygssystemet) Omfattning: 25% (5 lektionstimmar/vecka).