Allmän kurs

by Administratör, 23 november, 2022

Behöver du läsa grundskole- eller gymnasieämnen för att få behörighet till vidare studier? På Allmän kurs kan du få behörighet för att studera vidare till högskola, yrkeshögskola eller till andra folkhögskolors eftergymnasiala kurser.

Under läsåret kommer vi under perioder arbeta tematiskt vilket betyder att vi i flera ämnen läser om samma tema. Exempel: I svenska, samhällskunskap och historia läser vi under tre veckor om demokrati. 

Hur länge du går på Allmän kurs beror på vilken förkunskap du har.  

Du kan studera både på grundskole- och gymnasienivå. Har du ett annat modersmål än svenska får du extra stöd i dina studier av våra engagerade lärare. Det gäller även om du av andra orsaker behöver extra stöd. Tillsammans lägger du och lärarna upp en studieplan för dig, med de ämnen du vill läsa. Studieplanen följs regelbundet upp genom mentorssamtal. 

Läs mer om folkhögskola och behörighet på: https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/sa-funkar-folkhogskola/behorigheter/hogskolayrkeshogskola/grundlaggande-behorighet/ 

De behörighetsgivande ämnen du kan läsa hos oss är:
Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1a, 1b, eller 1c
Naturkunskap 1a1
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1
Religionskunskap 1 

Dessutom kan du läsa dessa särskilda behörigheter:
Historia 1a 2, 2 och 3
Samhällskunskap 1a2 och 2
Engelska 7
Matematik 2 (a, b eller c)
Naturkunskap 1b och 2
Psykologi 1 & 2a (distans)
Bild
Filosofi 1 

Fyra frilufts-/kulturdagar per termin (obligatoriskt för dig som studerar mer än halvtid)
OBS! Undervisning av särskilda behörigheter anordnas under förutsättning att tillräckligt många väljer dessa ämnen.
När du läser på skolan får du också vara med på olika aktiviteter som teater, konserter, fjällturer och friluftsaktiviteter. 

Antagning
Du kan söka till Allmän kurs till vår- och hösttermin men vi har också två extra antagningar. Sök senast den 25 februari för att komma in v.11 och den 23 september för att komma in v.45. 

Terminstider
9 januari – 2 juni 2023
14 augusti – 15 december 2023

Bo på skolan
Du kan bo på skolans internat. Du hyr ett eget rum där sängkläder och handdukar ingår. Du får också mat på skolan både på vardagar och helger. Att bo på skolan ger dig stort utrymme för gemenskap och intressen! 

Bäckedals folkhögskola är känd för sin varma och positiva miljö där alla kan känna sig välkomna. 

Allmän kurs - gymnasienivå vt 2023 

Allmän kurs - grundskolenivå vt 2023  

Allmän kurs - gymnasienivå ht 2023 

Allmän kurs - grundskolenivå ht 2023