Påbyggnadskurs – hantverk

Du som gått någon av Bäckedals långa hantverkskurser erbjuds en påbyggnadskurs som omfattar en eller två terminer.

Påbyggnadskursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom ett eller flera teknik- eller ämnesområden. Studierna är projektbaserade under handledning av skolans lärare, vilket innebär stort mått av självständigt arbete.

I kursen ingår även dokumentation, några skolgemensamma föreläsningar och aktiviteter samt en studieresa. Entreprenörskap och företagande kan ingå som en del i kursen.

När du söker till kursen vill vi att du bifogar en beskrivning om vad du vill undersöka och fördjupa dig i.

Här söker du till kursen VT 2022 Här söker du till kursen HT 2022

 

Påbyggnadskurs

Vem kan söka?: Du som gått någon av Bäckedals hantverkskurser.

Vill du veta mer? Marie Hjelm, kursassistent Telefon: 0680-166 70

Kurslängd: 1-2 terminer

Terminstider:
2022-01-10 - 2022-06-03
2022-08-15 - 2022-12-16

Sista ansökningsdag: 15 maj/15 oktober ---

Internat: För frågor gällande boende kontakta: Natasja Yman, telefon: 0680-166 67 eller 070-201 16 89