Lärar- och elevassistentutbildning

by Administratör, 18 december, 2018

Den 7 maj kommer Bäckedals folkhögskola att starta en Lärar- och elevassistentutbildning i samarbete med Arbetsförmedlingen i Härjedalen. Detta är en yrkesinriktad heltidsutbildning på ett år.

Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för ett professionellt förhållningsätt till läraryrket samt att utveckla kompetens och anställningsbarhet för deltagarna.

För vidare information gällande kursinnehåll kontakta Bäckedals folkhögskola.

Studietid: 2018-05-07 – 2019-05-03

Antagningskriterier: Deltagarna anvisas av arbetsförmedlingen i Härjedalen. För information om antagningskriterier och för att söka till kursen, kontakta Anna Hjort-Edén på Härjedalens Arbetsförmedling i Sveg, 010-488 75 49 eller mejla anna.hjorth-eden@arbetsformedlingen.se.

Studietakt: 100 %