Studieekonomi

Studiehjälp
Om du är under 20 år (t.o.m. vt det år du fyller 20) kan du få studiehjälp, som består av:

  • studiebidrag 1 250 kr/mån högst 10 mån/år, endast vid heltidsstudier
  • inackorderingstillägg 1 190 – 2 350 kr/mån beroende på avståndet hemifrån
  • extra tillägg 285 – 855 kr/mån beroende på föräldrarnas inkomst

Du behöver inte göra ansökan om studiebidraget men inackorderingstillägget och extra tillägget söks hos CSN. Reseersättning och kost- och läromedelsbidrag kan eventuellt betalas av kommunen. Kontakta din hemkommun för information om detta.

Studiemedel
Fr.o.m. ht det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på Bäckedals Folkhögskola. Studiemedlen består av studiebidrag och studielån som beräknas per vecka. Studiemedel kan sökas för heltids- eller deltidsstudier dock inte för kurser kortare än tre veckor.
För mer information om studiemedel kan Du kontakta CSN Kundcenter 0771-276 000 eller titta på dess hemsida som du hittar på csn.se

Mer information
Utförligare information om olika studiestöd för folkhögskolestuderande kan du få från Folkbildningsrådet.

Bäckedals Folkhögskola

Välkommen till Bäckedals Folkhögskola invid natursköna Ljusnan i Sveg, en skola med en stor gemenskap.

Vi erbjuder kurser i allmänna ämnen både på grundnivå och gymnasienivå som ger dig behörighet till fortsatta studier. Här finns sedan trettio år unika kurser i hantverk för dig som är intresserad av kunskap för en hållbar livsföring.

Bäckedal har ett internat med plats för cirka 50 studerande. Vår matsal med fin utsikt är öppen alla veckans dagar. Vår huvudman är sedan januari 2015 Region Jämtland Härjedalen.