Vävkurs på deltid (fulltecknad)

Kursen vänder sig både till dig som är nybörjare och till dig med tidigare erfarenhet.
Vi bestämmer tillsammans vilka vävar vi sätter upp. Vävuträkning, varpning och uppsättning av vävar är viktiga delar i kursen. Vi jobbar med olika material och bindningar.
I kursen ingår även en del bindningslära och vävanalys.
Vi hämtar inspiration både från gammalt och nytt.

Kursinnehåll
Planera vävar, vävuträkning
Varpa och sätta upp vävar i olika material och bindning
Bindningslära
Vävanalys

Tid:                                    10 januari – 28 maj 2019, 1 dag i veckan, 8.30 – 16.00
Lärare:                              Ellinor Sydberg
Kostnad:                           Serviceavgift 200:- (förmiddags- och eftermiddagskaffe) Material efter förbrukning
Anmälan senast:           15 oktober
Deltagarantal:                8 platser