Att studera här

Livet på Bäckedal

Bäckedals folkhögskola är en liten skola, vilket gör att alla snart känner igen varandra. Det är nära till hands att knyta kontakter och lära känna nya människor. Kurserna pågår dagtid och på kvällarna har du tillgång till lektionssalar och verkstäder. Det finns trådlöst WiFi på skolan som är öppet för alla. Vi har en rymlig gymnastikhall med bastu – den brukar vara väl nyttjad! Vill du läsa har vi ett bibliotek och i dagrummet finns en del sällskapsspel.

 • Att bo på skolan
  Vilka boendealternativ finns på skolan? Vad ingår? Läs mer här!
 • Ekonomi
  Vad kostar det att studera på Bäckedal? Hur fungerar det med studiemedel från CSN? Här finns svaren.
 • Studerandes rättigheter
  Som studerande har du vissa rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att du känner till dessa. Här kan du läsa mer!

Delaktighet i centrum

Som deltagare på någon av våra kurser är du själv delaktig i utformandet av din kurs.  Och du är också en viktig del i att forma och fortsätta utveckla Bäckedal som skola. Vi som arbetar och studerar här lär oss hela tiden av varandra. Vi hjälps åt för att omsätta kunskaperna i verksamheten, så att fler hela tiden kan ha nytta och glädje av dem. Det som en kurs sår kan nästa skörda. De verktyg som smids ett år kan sedan användas av många årskurser framöver. På så vis skapar vi hållbarhet även på sikt. Vi är en levande lärmiljö, och en del av att studera på Bäckedal är att bidra till att skapa goda förutsättningar även för framtida deltagare. Precis som de som gått här innan gjort, för dig.

Statens syfte med folkbildningen

Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen.

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.