Skolans historia

På 1940-talet började lokala politiker i Härjedalen, främst landstingsmannen Per Eriksson i Lillhärdal, att driva frågan om att Härjedalen borde ha en egen folkhögskola. Efter många utredningar och förseningar till följd av krigsåren, kunde så skolbygget äntligen påbörjas 1952.

Uppgiften att skapa verksamhet i byggnaderna gavs åt den nyanställde rektorn Åke Engström. Han kom närmast från Vindelns folkhögskola, där han verkat som lärare. Han var värmlänning, hade studerat nordiska språk och historia i Uppsala. Han var sångare, spelade fiol – både folkmusik och klassiskt – intresserad av konst och litteratur och blev med tiden en härjedalskännare av rang.

Han var en bildad humanist som under ledorden ”Frihet under ansvar” la grunden för en verksamhet som tog sin början med första vinterkursen hösten 1954. Därmed drog en fläkt av nya tiden in, landskapet utan stad hade fått en folkhögskola.

Bäckedals Folkhögskola

Välkommen till Bäckedals Folkhögskola invid natursköna Ljusnan i Sveg, en skola med en stor gemenskap.

Vi erbjuder kurser i allmänna ämnen både på grundnivå och gymnasienivå som ger dig behörighet till fortsatta studier. Här finns sedan trettio år unika kurser i hantverk för dig som är intresserad av kunskap för en hållbar livsföring.

Bäckedal har ett internat med plats för cirka 50 studerande. Vår matsal med fin utsikt är öppen alla veckans dagar. Vår huvudman är sedan januari 2015 Region Jämtland Härjedalen.