Tillgänglighetsrapport

Tillgänglig information

Bäckedals folkhögskola ansvarar för och står bakom den här webbplatsen. Vår målsättning är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Som del av offentlig förvaltning är Bäckedals folkhögskola skyldig att uppfylla kraven på tillgänglighet som anges i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS).

Tillgänglighetsprövning

Webbplatsens tillgänglighet har självtestats med hjälp av Testa din webbplats – Vägledning för webbutveckling. Dessutom har webbplatsen genomgått en oberoende granskning av Mediamakarna Grip webbyrå. 

Tillgänglighetsproblem

Vi strävar hela tiden efter att bli bättre, men vi är medvetna om att vissa delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgänglighetsanpassade. Detta gäller till exempel de pdf- och wordfiler som finns uppladdade som bilagor till vissa undersidor. 

Hittar du brister?

Om du stöter på annat innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt för dig är vi tacksamma om du meddelar oss om detta. Maila då leo.rehnfeldt@backedal.se eller ring 076-1462824.