Kostnader

Själva undervisningen är kostnadsfri, däremot tillkommer vissa andra kostnader när du studerar på Bäckedal.

Du kan läsa om de olika kostnaderna nedan.

Serviceavgift

Här ingår fika, dator- och skrivaranvändning, kopiering, försäkring samt mat i samband med studiebesök. Serviceavgiften varierar beroende på vilken kurs du går, samt om du bor på skolan eller inte. Se exakt summa vid respektive kurs.

Materialavgift

Materialavgifter förekommer på de flesta kurser och är olika beroende på kurs. För mer information se respektive kurssida.

Logi

Alla som bor på skolan betalar för logi. Se aktuell summa under sidan Att bo på skolan.

Mat

Alla som bor på internatet betalar för mat. Det går även att köpa till mat för de som inte bor på skolan.

Kostnader som kan tillkomma

Om du använder mer material än planerat eller behöver köpa kurslitteratur så tillkommer de kostnaderna.

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning gäller för alla kostnader. Betalning ska ske senast sista dagen före aktuell 4-veckorsperiod (se betalningsplan för respektive linje). Om betalning ej sker i tid skickas en skriftlig påminnelse ut efter 2 veckor. Har ingen betalning skett efter ytterligare 6 veckor avstängs vederbörande från internatet.

Serviceavgiften ska vara betald enligt det datum som står angivet på antagningsbeskedet för respektive kurs. Kostnad för kortkurs betalas enligt datum angivet på antagningsbesked.

Betalning sker till skolans bankgironummer 5147-5499. Märk betalningen med ditt namn samt vad betalningen avser. Vi ser gärna att ni betalar till bankgiro, annars med kort!

Återbetalning av kurskostnad.

När skolan ställer in en kurs så betalas hela kurskostnaden tillbaka. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg så betalas kurskostnaden exklusive serviceavgiften tillbaka.