Kostnader

by Administratör, 5 januari, 2023

All undervisning är kostnadsfri. Däremot betalar alla kursdeltagare själva för litteratur, studie- och förbrukningsmaterial samt studieresor. Beloppet för studie- och förbrukningsmaterial varierar beroende på kurs och verksamhet samt på hur mycket man förbrukar. Information om dessa kostnader ges i samband med utskick inför kursstarten.
Det tillkommer även en serviceavgift för samtliga kursdeltagare. I serviceavgiften ingår kopiering, dator- och skrivaranvändning, mat i samband med studiebesök och utflykter samt en olycksfallsförsäkring. Kursdeltagare som inte bor på skolan betalar även förmiddags- och eftermiddagskaffe samt gemensam mat vid terminsslut.
Se respektive kurs för mer information.

Lunch/middag
Ej boende på skolan kan köpa måltidskuponger för 70 kr/st eller 650 kr/10 st.

Förskottsbetalning
Förskottsbetalning gäller för både kost, logi och material. Betalning ska ske senast sista dagen före aktuell 4-veckorsperiod (se betalningsplan för respektive kurs). Om betalning ej sker i tid skickas en skriftlig påminnelse ut efter 2 veckor. Har ingen betalning skett efter ytterligare 6 veckor avstängs vederbörande från internatet.

Serviceavgiften ska vara betald enligt det datum som står angivet på antagningsbeskedet för respektive kurs. Kostnad för kortkurs betalas enligt datum angivet på antagningsbesked.

Betalning sker till skolans bankgironummer 5147-5499 eller swish 123 042 79 30. Märk betalningen med ditt namn samt vad betalningen avser. Vi ser gärna att ni betalar till bankgiro eller swish, annars med kort!

Återbetalning av kurskostnad
När skolan ställer in en kurs så betalas hela kurskostnaden tillbaka. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg så betalas kurskostnaden exklusive serviceavgiften tillbaka.