Kostnader

All undervisning är kostnadsfri. Däremot betalar alla kursdeltagare själva för litteratur, studie- och förbrukningsmaterial samt studieresor. Dessutom tillkommer en serviceavgift för samtliga kursdeltagare.

Beloppet för studie- och förbrukningsmaterial varierar beroende på kurs och verksamhet samt på hur mycket man förbrukar. Information om dessa kostnader ges i samband med utskick inför kursstarten.

För korta kurser se presentation av varje kurs. I serviceavgiften ingår kopiering, dator- och skrivaranvändning samt mat i samband med studiebesök och utflykter. De som bor på skolan betalar 525 kr.

Kursdeltagare som inte bor på skolan betalar 1 225 kr och då ingår även förmiddags- och eftermiddagskaffe samt gemensam mat vid terminsslut. Man kan även köpa måltidskuponger (lunch) för 65 kr/st. eller 590 kr/10 st.

Förskottsbetalning
Förskottsbetalning gäller för både kost, logi och material. Betalning ska ske senast sista dagen före aktuell 4-veckorsperiod (se betalningsplan för respektive linje). Om betalning ej sker i tid skickas en skriftlig påminnelse ut efter 2 veckor. Har ingen betalning skett efter ytterligare 6 veckor avstängs vederbörande från internatet.

Serviceavgiften ska vara betald enligt det datum som står angivet på antagningsbeskedet för respektive kurs. Kostnad för kortkurs betalas enligt datum angivet på antagningsbesked.

Betalning sker till skolans bankgironummer 5147-5499. Märk betalningen med ditt namn samt vad betalningen avser. Vi ser gärna att ni betalar till bankgiro, annars med kort!

Återbetalning av kurskostnad
När skolan ställer in en kurs så betalas hela kurskostnaden tillbaka. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg så betalas kurskostnaden exklusive serviceavgiften tillbaka.

Bäckedals Folkhögskola

Välkommen till Bäckedals Folkhögskola invid natursköna Ljusnan i Sveg, en skola med en stor gemenskap.

Vi erbjuder kurser i allmänna ämnen både på grundnivå och gymnasienivå som ger dig behörighet till fortsatta studier. Här finns sedan trettio år unika kurser i hantverk för dig som är intresserad av kunskap för en hållbar livsföring.

Bäckedal har ett internat med plats för cirka 50 studerande. Vår matsal med fin utsikt är öppen alla veckans dagar. Vår huvudman är sedan januari 2015 Region Jämtland Härjedalen.