Regenerativt lantbruk & Holistic management

Vill du bruka jord och natur på sätt som ökar biologisk mångfald och stärker ekosystem?

Vill du lära dig om regenerativt lantbruk som vitaliserar landskapet, samtidigt som du producerar mat och andra förnödenheter? 

Vill du ta mer ansvar för dina dagliga beslut, de som formar ditt eget liv och andras? Och naturen som försörjer oss? 

Vill du få inspiration, nya insikter och många olika verktyg för att kunna förverkliga dina idéer och möjliggöra det liv du vill leva? Då är det här kursen för dig. 

Kursmoment 

På kursen studerar vi samspelet mellan människa och natur och hur vi kan främja livskraftiga ekosystem och öka biologisk mångfald över och under jord. Samtidigt producerar vi mat och andra förnödenheter. 

Du får lära om regenerativt lantbruk, om möjligheter och utmaningar för djurhållning, odling och förädling. Fokus ligger på våra nordiska förutsättningar, med utblick på vad som händer internationellt. Vi utforskar även relationen mellan konsumenter och producenter och olika möjligheter att nå ut med lokalproducerade varor. 

Kursen grundar sig på Holistic management, som är ett ramverk för planering och beslutsfattande i komplexa sammanhang. Det används exempelvis när levande ekosystem och människors liv och sociala relationer är involverade. Här ingår att tydliggöra ditt eget unika sammanhang, samt olika verktyg och processer för att planera och fatta beslut i vardagen med hänsyn taget till helheten – dina sociala, ekologiska och ekonomiska sammanhang. Ramverket har utvecklats av Allan Savory och medarbetare inom Savory Institute

Kursen innehåller följande moment:

 • Regenerativt lantbruk; principer, inriktningar och metoder. Nordiska förhållanden, samt utblick i världen. 
 • Holistic management, ett ramverk för planering och beslutsfattande. 
 • Biologi, jord-, växt- och djurhälsa. 
 • Ekosystemprocesser; vattenkretslopp, mineralkretslopp, artsamspel och energiflöde. 
 • Grunderna för att läsa av ekosystemprocesser i fält – Ecological Outcome Verifikation (EOV). 
 • Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
 • Entreprenörskap och företagande, exempelvis kooperativt företagande. 
 • Fysiska och digitala studiebesök på flertalet gårdar och andra verksamheter för inspiration, erfarenhetsutbyte och praktiska inslag. 
 • Egen fördjupning eller praktik. 

Upplägg 

Kursen är en distanskurs över ett läsår med digitala träffar varje vecka och tre fysiska helgträffar per termin. Det är även en dagsträff i geografiska grupper per termin.

Under läsåret är det en digital träff per vecka med teoretiska genomgångar, digitala studiebesök och presentationer, samt diskussion och reflektion. Den digitala träffen är vanligtvis förlagd till fredagar kl 08.00-10.00. Träffen spelas in och kan även ses i efterhand. Ytterligare en digital träff tillkommer för fördjupning och arbete i mindre grupper, vanligen onsdagar kl 18.00-19.00.

Det är tre fysiska helgträffar per termin, från fredag lunch till söndag lunch. Träffarna är förlagda på olika platser i Sverige. På de fysiska träffarna gör vi studiebesök på flertalet gårdar och i olika verksamheter. Här ges möjlighet att utbyta erfarenheter och bygga nätverk, det blir också inslag av praktiska moment och observationer i fält. Det blir även en fysisk dagsträff per termin i geografiska grupper för studiebesök och utbyte.

Höstterminen 2024 kommer följande helgträffar äga rum:

23-25 augusti, Ljusdal, Hälsingland

27-29 september, Vallbo, Jämtland

18-20 oktober, Grangärde, Dalarna

Under läsåret ingår även studier eller arbete med egen fördjupning eller praktik, samt en gemensam aktivitet i geografiska grupper.

Tillgång till dator och uppkoppling krävs för deltagande. Vi använder oss av Teams som gemensam plattform och kontaktyta. Delar av kurslitteratur, filmer och arbetsmaterial är på engelska.

Vem kan gå Regenerativt lantbruk & Holistic management?

Kursen är öppen för alla över 18. Inga krav på förkunskaper. Vi förväntar oss god närvaro och aktivt deltagande vid både fysiska och digitala träffar. 

Kursen vänder sig till dig som vill: 

 • bidra till livskraftiga ekosystem och lokalsamhällen.  
 • tillägna dig kunskaper om regenerativt lantbruk – hur du kan producera mat och andra förnödenheter i samklang med naturen. 
 • reflektera över vad som är viktigt i livet och utveckla en ökad förståelse för hur du kan fatta beslut och agera med hänsyn taget till helheten. 

Kursen riktar sig både till dig som har en pågående verksamhet eller en plats som du vill utveckla vidare, och till dig som har, eller söker idéer och vägar mot framtiden. 

Övrigt 

Ange detta i ditt personliga brev när du söker till kursen: 

 • Varför vill du gå kursen? 
 • Vad förväntar du dig att få ut av kursen?  
 • Och om du vet redan nu: Vilken fördjupning och/eller praktik vill du ägna dig åt under läsåret? 
 • Kursens längd:

  2 terminer
 • Kursdatum:

  19 augusti 2024 - 19 juni 2025
 • Studietakt:

  50%
 • Studieform:

  Distans med totalt 6 fysiska helgträffar och 2 dagsträffar i geografiska grupper.
 • Kostnader:

  Serviceavgift, försäkring, kursmaterial och studiebesök, 800kr/termin. Totalt 1600kr.

  Kostnad för resor, kost och logi tillkommer.

 • Sista ansökningsdag:

  1 maj. Sen antagning i mån av plats.

Kontaktperson:

Fler Hantverks- & Hållbarhetskurser

Forntida Smide & Metallhantverk år 1

Ett tidlöst hantverk Sedan urminnes tider har smeder gjort verktyg, kittlar, lås och konstnärliga utsmyckningar. Idag fyller smeder en roll...
LÄS MER about Forntida Smide & Metallhantverk år 1

Forntida smide & metallhantverk år 2

Fördjupa dig inom smide Vill du fördjupa dina kunskaper inom forntida smide? Undrar du hur dåtidens smeder gjort i olika...
LÄS MER about Forntida smide & metallhantverk år 2

Hållbar kunskap

En kurs för dig som vill lära dig av äldre tiders kunskaper och vår tids möjligheter för att leva ett...
LÄS MER about Hållbar kunskap

Människa Natur Teknik

Människa Natur Teknik, MNT, är en kurs där vi vill bevara, förmedla och utveckla kunskapen om samspelet mellan människa, natur...
LÄS MER about Människa Natur Teknik

Regenerativt lantbruk & Holistic management

Vill du bruka jord och natur på sätt som ökar biologisk mångfald och stärker ekosystem? Vill du lära dig om...
LÄS MER about Regenerativt lantbruk & Holistic management

Skinngarvning

Kursen för dig som vill arbeta med händerna och lära dig miljövänliga hantverk med hållbara traditioner Du kanske söker en...
LÄS MER about Skinngarvning

Textil – Hantverk, Historia, Hållbarhet

Från fiber till färdigt föremål Vill du lära dig mer om textilhantverk? Drömmer du om att väva eller sy för...
LÄS MER about Textil – Hantverk, Historia, Hållbarhet