Hållbar kunskap

En kurs för dig som vill lära dig av äldre tiders kunskaper och vår tids möjligheter för att leva ett mer (själv)försörjande liv

En kurs för dig som vill vara med och skapa hållbar kunskap och sammanhang för framtiden. Kursen utgår från ett småskaligt gårdsbruk med djurskötsel, odling, skogsbruk, hantverk och förädling. Du får följa årstidernas växling och utföra sysslor som hör till för att driva en gård under ett år.

Kursinnehåll

Kursen innehåller hantverk, odling, förädling och kunskapsinhämtande på Bäckedals folkhögskola, samt vistelser och deltagande i arbetet på gården Lillhärjåbygget och andra platser under olika årstider. I kursen ingår även ett flertal studieresor och möjlighet till praktik.

Hållbar kunskap förmedlar kunskaper om samspelet mellan människa, djur och natur och hur vi kan nyttja våra resurser i samklang med naturen. På kursen får du även lära dig en rad olika historiska hantverk och kunskaper i kombination med modern teknik, uppfinningsrikedom och entreprenörskap.

Målet med kursen är att ge dig möjligheter till ökad självhushållning eller egen försörjning, samt vara en drivkraft för att skapa nya och grönare jobb och ett mer resurssnålt och hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Kursmoment:

 • Småskaligt jordbruk med djurhållning och odling.
 • Djurkunskap och skötsel av kor, får och höns.
 • Odling av potatis, rotfrukter och grönsaker samt spånadslin.
 • Lieslåtter och hässjning.
 • Grundkurs i att hantera häst och hästkörning.
 • Småskaligt skogsbruk, manuellt hugga ved och husbehovsvirke, klyva ved, såga virke med transportabelt bandsågverk och kolning.
 • Fiske- och fångstmetoder, slakt och tillvaratagande.
 • Mathantverk; mejeriprodukter, bröd och mjöl, kött och fisk, bär och svamp, rotfrukter och grönsaker.
 • Hantverk; textila tekniker, skinngarvning, smide och träslöjd.
 • Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
 • Regenerativt jordbruk och holistisk planering.
 • Komponenter ur hållbart entreprenörskap och företagande.
 • Fördjupning och praktik, dokumentation av kunskap/dagbok.
 • Studieresor.

Upplägg

Kursen genomförs till största del på Bäckedals folkhögskola, men med vissa moment på annan plats. Kursen vistas vid ett par tillfällen på Lillhärjåbygget – en fjällgård i väglöst land med småskaligt jord- och skogsbruk. Det ingår även flera andra studiebesök i kursen.

Kursen Hållbar kunskap innehåller både praktiska och teoretiska moment. Stor del av kursen är baserad på gemensamt arbete i större eller mindre grupper. Några gånger per termin är det ocskå föreläsningar, kulturevenemang och gemensamma aktiviteter för hela skolan.

Vem kan gå Hållbar kunskap?

Av dig förväntar vi oss en god närvaro och aktivt deltagande. Du behöver en grundkondition för vandringen till och från Lillhärjåbygget med egen packning, ca 7 km enkel väg. Du ska vara beredd att arbeta i skog och mark, med skötsel av djuren och många andra sysslor på gården.

Det är även viktigt att du vill vara med och planera och arbeta i grupp, samt att bo och laga mat med andra under enkla förhållanden vid vistelserna på Lillhärjåbygget och vid studieresor.

Efter kursen

Efter avslutad kurs har du fått kunskap och färdighet för att praktiskt påbörja en mer hållbar livsföring, med ökade möjligheter till självhushållning och egen försörjning.

Du har fått kunskap om vad som krävs för att starta egen näringsverksamhet eller kooperativt företagande inom de gröna näringarna. Du har fått kunskap och erfarenhet för att söka arbete på exempelvis friluftsmuseer och fornbyar, skötsel av natur- och kulturlandskap och inom informations- och besöksnäring.

Kursen kan även ses som komplement till annan utbildning för att öka attraktionskraften på arbetsmarknaden.

Övrigt

Om du vill läsa mer om Lillhärjåbygget eller kursen så kan du kolla på länkarna nedan:

Lillhärjåbygget – fjälljordbruk i väglöst land

Hållbar Kunskap – Magazinet Härjedalen

 • Kursens längd:

  2 terminer
 • Kursdatum:

  VT: 8 januari - 7 juni 2024. HT: 19 augusti - 18 december 2024
 • Studietakt:

  100%
 • Studieform:

  Platsbunden
 • Kostnader:

  Bekräftelseavgift 650 kr (denna insats har du sedan tillgodo inför övriga avgifter).

  Serviceavgift: om du bor på skolan 585 kr eller om du inte bor på skolan 1285 kr.

  Material och resor: VT-24: 3500 kr samt HT-24: 2900 kr

  Kostnad för eventuell kost och logi tillkommer.

 • Sista ansökningsdag:

  Sen antagning öppen - sök innan sista januari!

Kontaktperson:

Aja Pettersson

Hantverkslärare
E-post: aja.pettersson@backedal.se
Telefon: 0680-166 85

Fler Hantverks- & Hållbarhetskurser

Forntida Smide & Metallhantverk år 1

Ett tidlöst hantverk Sedan urminnes tider har smeder gjort verktyg, kittlar, lås och konstnärliga utsmyckningar. Idag fyller smeder en roll...
LÄS MER about Forntida Smide & Metallhantverk år 1

Forntida smide & metallhantverk år 2

Fördjupa dig inom smide Vill du fördjupa dina kunskaper inom forntida smide? Undrar du hur dåtidens smeder gjort i olika...
LÄS MER about Forntida smide & metallhantverk år 2

Hållbar kunskap

En kurs för dig som vill lära dig av äldre tiders kunskaper och vår tids möjligheter för att leva ett...
LÄS MER about Hållbar kunskap

Människa Natur Teknik

Människa Natur Teknik, MNT, är en kurs där vi vill bevara, förmedla och utveckla kunskapen om samspelet mellan människa, natur...
LÄS MER about Människa Natur Teknik

Regenerativt lantbruk & Holistic management

Vill du bruka jord och natur på sätt som ökar biologisk mångfald och stärker ekosystem? Vill du lära dig om...
LÄS MER about Regenerativt lantbruk & Holistic management

Skinngarvning

Kursen för dig som vill arbeta med händerna och lära dig miljövänliga hantverk med hållbara traditioner Du kanske söker en...
LÄS MER about Skinngarvning

Textil – Hantverk, Historia, Hållbarhet

Från fiber till färdigt föremål Vill du lära dig mer om textilhantverk? Drömmer du om att väva eller sy för...
LÄS MER about Textil – Hantverk, Historia, Hållbarhet