Människa Natur Teknik

Människa Natur Teknik, MNT, är en kurs där vi vill bevara, förmedla och utveckla kunskapen om samspelet mellan människa, natur och teknik under förhistorisk och historisk tid

Människan har i alla tider levt i nära kontakt med naturen runt henne och varit en del av den. Med hjälp av tankens kraft, handens skicklighet och gruppens förmåga till samarbete och medmänsklighet har människan anpassat sig till jordens olika klimat och miljöer.

Det här är en kurs för dig som vill lära dig äldre tiders hantverk och fundera på hur människan anpassat sig till sin omgivning. Du får prova både historiska hantverk som bevarats in i modern tid, och forntida tekniker som återupplivats genom experimentell arkeologi. Vi diskuterar hur människor i andra tider löst vardagens problem, vi experimenterar och finner svar eller nya frågor.

Människa Natur Teknik är en av Bäckedals äldsta hantverkskurser. Den skapades under tidigt 1980-tal i samband med ett ökat intresse för experimentell arkeologi och forntida teknik. Många av de hantverk som idag lärs ut inom MNT har utvecklats och finjusterats under tidigare år här på Bäckedal.

Kursinnehåll hösttermin

 • Elduppgörning
 • Kanotpaddling
 • Läger
 • Kolning och järnframställning
 • Smide
 • Trähantverk
 • Sten- och benhantverk
 • Textila hantverk
 • Skinnsömnad
 • Arkeologi och experiment
 • med mera!

Kursinnehåll vårtermin

 • Elduppgörning
 • Vinterläger
 • Förhistoriska vävtekniker
 • Keramik
 • Garvning
 • Arkeologi och experiment
 • Fördjupningsprojekt
 • och ännu fler spännande saker!

Upplägg

Människa Natur Teknik är uppdelad på två terminer. Höst- och vårtermin är fristående från varandra men bildar tillsammans en helhet. Du kan gå de två terminerna i vilken ordning du vill, eller bara den ena.

Varje termin är uppbyggd kring olika områden inom vardagsteknik och praktisk kulturhistoria. Undervisningen sker i olika teman och block. Vi vistas mycket ute, i perioder bor vi ute i enkelt friluftsliv.

Förutom praktiskt arbete blir det också föreläsningar, studiebesök och temadagar. Alla verkstäder är tillgängliga kvällstid och helger för skolans deltagare. Några gånger per termin är också det föreläsningar, kulturevenemang och gemensamma aktiviteter för hela skolan.

Vem kan gå kursen

Vi vänder oss till dig som är intresserad av hantverk, friluftsliv, historia, äldre vardagskunskap och experimentell arkeologi. Vi vänder oss till dig som vill ta tillvara och förädla olika naturmaterial – att arbeta från råmaterial till färdigt föremål.

Du kanske har studerat historia eller arkeologi teoretiskt och vill ha mer handgriplig erfarenhet av forntiden? Har du tröttnat på slit och släng? Du kanske vill få en djupare förståelse för människans samspel med naturen, eller du kanske bara vill få en bred bas i många olika hantverk? Oavsett vilket är detta en kurs för dig. Inga förkunskaper krävs. Du ska ha fyllt 18 år.

Efter kursen

Efter kursen kommer du ha ovärderliga kunskaper och erfarenheter som du inte visste att du behövde. Kunskaper som kan vara en grund för framtida livsval, utbildningar eller vardagsliv.

 • Kursens längd:

  1-2 terminer.
 • Kursdatum:

  HT: ¨19 augusti - 20 december 2024. VT: 13 januari - 6 juni 2025
 • Studietakt:

  100%
 • Studieform:

  Platsbundet
 • Kostnader:

  Bekräftelseavgift 1285 kr (denna insats har du sedan tillgodo inför övriga avgifter).

  Serviceavgift om du bor på skolan 585 kr/ om du inte bor på skolan 1285 kr.  

  Kostnad för material, resor samt eventuell kost och logi tillkommer. 

  Prispåslag ca 5% väntas för HT24.

 • Sista ansökningsdag:

  1 maj

Kontaktperson:

Fler Hantverks- & Hållbarhetskurser

Forntida Smide & Metallhantverk år 1

Ett tidlöst hantverk Sedan urminnes tider har smeder gjort verktyg, kittlar, lås och konstnärliga utsmyckningar. Idag fyller smeder en roll...
LÄS MER about Forntida Smide & Metallhantverk år 1

Forntida smide & metallhantverk år 2

Fördjupa dig inom smide Vill du fördjupa dina smideskunskaper? Undrar du hur dåtidens smeder gjort i olika tider? Vill du...
LÄS MER about Forntida smide & metallhantverk år 2

Hållbar kunskap

En kurs för dig som vill lära dig av äldre tiders kunskaper och vår tids möjligheter för att leva ett...
LÄS MER about Hållbar kunskap

Människa Natur Teknik

Människa Natur Teknik, MNT, är en kurs där vi vill bevara, förmedla och utveckla kunskapen om samspelet mellan människa, natur...
LÄS MER about Människa Natur Teknik

Regenerativt lantbruk & Holistic management

Vill du bruka jord och natur på sätt som ökar biologisk mångfald och stärker ekosystem? Vill du lära dig om...
LÄS MER about Regenerativt lantbruk & Holistic management

Skinngarvning

Kursen för dig som vill arbeta med händerna och lära dig miljövänliga hantverk med hållbara traditioner Du kanske söker en...
LÄS MER about Skinngarvning

Textil – Hantverk, Historia, Hållbarhet

Från fiber till färdigt föremål Vill du lära dig mer om textilhantverk? Drömmer du om att väva eller sy för...
LÄS MER about Textil – Hantverk, Historia, Hållbarhet