Regenerativt lantbruk och Holistic management

by Administratör, 28 november, 2022

Vill du bruka jord och natur på sätt som ökar biologisk mångfald och stärker ekosystem? Vill du lära dig om lantbruk som vitaliserar landskapet, samtidigt som du producerar mat och andra förnödenheter?

Vill du ta mer ansvar för dina dagliga beslut, de som formar ditt eget liv och andras? Och naturen som försörjer oss?

Vill du få inspiration, nya insikter och många olika verktyg för att kunna förverkliga dina idéer och möjliggöra det liv du vill leva?

Vad handlar kursen om?

På kursen studerar vi samspelet mellan människa och natur och hur vi kan främja livskraftiga ekosystem och öka biologisk mångfald över och under jord, samtidigt som vi producerar mat och andra förnödenheter för att tillgodose människors behov.

Du får lära om regenerativt lantbruk, om möjligheter och utmaningar för djurhållning, odling och förädling. Fokus ligger på våra nordiska förutsättningar, med utblick på vad som händer internationellt. Vi utforskar även relationen mellan konsumenter och producenter och olika möjligheter att nå ut med lokalproducerade varor.

Kursen grundar sig på Holistic management, som är ett ramverk för planering och beslutsfattande i komplexa sammanhang, som exempelvis när levande ekosystem och människors liv och sociala relationer är involverade. Här ingår att tydliggöra ditt eget unika sammanhang, samt olika verktyg och processer för att planera och fatta beslut i vardagen med hänsyn taget till helheten – dina sociala, ekologiska och ekonomiska sammanhang. Ramverket har utvecklats av Allan Savory och medarbetare inom Savory Institute.

 
Kursmoment:

 • Regenerativt lantbruk; principer, inriktningar och metoder. Nordiska förhållanden, samt utblick i världen
 • Holistic management, ett ramverk för planering och beslutsfattande
 • Biologi, jord-, växt- och djurhälsa.
 • Ekosystemprocesser; vattenkretslopp, mineralkretslopp, artsamspel och energiflöde.
 • Grunderna för att läsa av ekosystemprocesser i fält – Ecological Outcome Verifikation (EOV)
 • Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
 • Entreprenörskap och företagande, exempelvis kooperativt företagande.
 • Fysiska och digitala studiebesök på flertalet gårdar och andra verksamheter för inspiration, erfarenhetsutbyte och praktiska inslag.
 • Egen fördjupning eller praktik.

Upplägg  

Kursen är en distanskurs över ett läsår med digitala träffar varje vecka och tre fysiska helgträffar per termin. Det är även en dagsträff i geografiska grupper per termin. 

Under läsåret är det en digital träff per vecka med teoretiska genomgångar, digitala studiebesök och presentationer, samt diskussion och reflektion. Den digitala träffen är vanligtvis förlagd till fredagar kl 08.00-10.00. Träffen spelas in och kan även ses i efterhand. Ytterligare en digital träff tillkommer för fördjupning och arbete i mindre grupper, vanligen onsdagar kl 18.00-19.00. 

Det är tre fysiska helgträffar per termin, från fredag lunch till söndag lunch. Träffarna är förlagda på olika platser i Sverige. På de fysiska träffarna gör vi studiebesök på flertalet gårdar och i olika verksamheter. Här ges möjlighet att utbyta erfarenheter och bygga nätverk, det blir också inslag av praktiska moment och observationer i fält. 
Det blir även en fysisk dagsträff per termin i geografiska grupper för studiebesök och utbyte. 

Under läsåret ingår även studier eller arbete med egen fördjupning eller praktik, samt en gemensam aktivitet i geografiska grupper.  

Tillgång till dator och uppkoppling krävs för deltagande. Vi använder oss av Teams som gemensam plattform och kontaktyta. Delar av kurslitteratur, filmer och arbetsmaterial är på engelska.  

Fysiska träffar höstterminen 2023: 

25-27/8, Ljusdal i Hälsingland  

15-17/9, Undersåker i Jämtland 

20-22/10, Grangärde i Dalarna 

25/11, Dagsträff i geografiska grupper 

Datum för fysiska träffar vårterminen 2024: 

2-4/2  

12-14/4  

14-16/6  

11/5 

Vem kan gå kursen  

Kursen är öppen för alla över 18. Inga krav på förkunskaper. Vi förväntar oss god närvaro och aktivt deltagande vid både fysiska och digitala träffar.  

Kursen vänder sig till dig som vill:  

 • bidra till livskraftiga ekosystem och lokalsamhällen.   
 • lära om regenerativt lantbruk – hur du kan producera mat och andra förnödenheter i samklang med naturen.  
 • reflektera över vad som är viktigt i livet och utveckla en ökad förståelse för hur du kan fatta beslut och agera med hänsyn taget till helheten  

Kursen riktar sig både till dig som har en pågående verksamhet eller en plats som du vill utveckla vidare, och till dig som har, eller söker idéer och vägar mot framtiden.  

Övrigt  

Ange detta i ditt personliga brev när du söker till kursen:  

 • Varför vill du gå kursen?  
 • Vad förväntar du dig att få ut av kursen?   
 • I vilken utsträckning kommer du kunna delta på fysiska och digitala träffar? 

Kursens längd: 14 augusti 2023 – 21 juni 2024
Studietakt: 50%
Kostnader: På kursen betalar du en avgift för kursmaterial, studiebesök och olycksfallsförsäkring. Avgiften är 750 kr per termin. Du bekostar själv resor, kost och logi vid fysiska träffar.
Vem kan söka? Kursen är öppen för alla. Inga krav på förkunskaper. Vi förväntar oss god närvaro och aktivt deltagande vid både fysiska och digitala träffar.
Kursansvarig: Åsa Vilhelmsson
Kontakt: asa.vilhelmsson@backedal.se, 0680-16670 (exp)
Hur ansöker jag? Ansökan görs via Schoolsoft som du når genom att klicka på knappen nedan. Du ska även bifoga ett personligt brev till din ansökan, där du svarar på följande frågor:
Varför vill du gå kursen?
Vad förväntar du dig att få ut av kursen? Och om du vet redan nu:
Vilken fördjupning och/eller praktik vill du ägna dig åt under läsåret?
Ansökan kan göras när som helst under året. Antagningsprocess till höstterminen 2023 påbörjas 15 maj. Besked om antagning meddelas senast 30 maj. Därefter görs löpande antagning i mån av plats.

Välkommen med din ansökan!

Här söker du till läsåret 2023/2024