Regenerativt lantbruk och Holistic management

by Administratör, 1 juni, 2020

Vill du lära dig om olika sätt att bruka jord och natur som ökar biologisk mångfald och stärker ekosystem? Samtidigt som du producerar mat och andra förnödenheter? 

Vill du få ökad förståelse för hur dina beslut påverkar ditt eget och andras liv och välmående, och naturen som försörjer oss?

Vill du få inspiration, nya insikter och många olika verktyg för att kunna förverkliga din idéer och möjliggöra det liv du vill leva? 

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära om hur du kan bidra till livskraftiga ekosystem och få praktiska erfarenheter av regenerativt lantbruk för att kunna omsätta dessa i din vardag. Kursen är även till för dig som vill fatta beslut och agera med hänsyn taget till helheten – dig själv, människorna omkring dig och den omgivande naturen.

Kursen vänder sig både till dig som har en befintlig verksamhet eller en plats på jorden som du vill utveckla vidare, och till dig som har, eller söker idéer och vägar mot framtiden.

Vad är regenerativt lantbruk?

Ordet regenerera har betydelsen återskapa eller bygga upp. Regenerativt lantbruk är ett bruk av naturen som har fokus på att främja livskraftiga ekosystem, öka mullhalten i jorden och bidra till ökad biologisk mångfald, samtidigt som människors behov av mat och andra förnödenheter blir tillgodosedda. 

Vad är holistic management?

Holistic management är ett ramverk för planering och beslutsfattande i komplexa sammanhang, som exempelvis när ekosystem, liv och sociala relationer är involverade. Här ingår att definiera sitt eget unika sammanhang, samt olika verktyg för planering av ekonomi, djurhållning, odling, landskap och inte minst vardagen, för att kunna fatta beslut med hänsyn taget till helheten. Ramverket har utvecklats av Allan Savory och hans medarbetare inom Savory Institute, savory.global.

Vad får du lära på kursen?

På kursen studerar vi samspelet mellan människa, djur och natur och hur vi kan främja livskraftiga ekosystem och öka biologisk mångfald över och under jord. Du får lära om mikrolivet i jorden och hur du kan öka mullhalten och bygga jord. Du får kunskaper om jord-, växt- och djurhälsa och hur dessa hänger samman. Vi jämför landskapet idag med det förhistoriska landskapet och funderar över hur vi vill och kan påverka vårt framtida landskap.

Du får lära om olika möjligheter och utmaningar för djurhållning, odling och förädling av naturresurser med regenerativ inriktning. Du får ta del av berättelser från verkligheten, andras kunskaper och erfarenheter, samt prova på olika praktiska moment. Vi ser även närmare på olika möjligheter att nå ut med lokalproducerade varor för att de ska komma fler tillgodo, och vi undersöker relationen mellan konsumenter och deras producenter.

Du får reflektera över vad som är viktigt för dig i livet och hur du kan omsätta detta i din vardag. Du får ta del av olika verktyg och processer för att planera och fatta beslut med hänsyn taget till helheten – sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter.

Kursmoment:

 • Ekologi och biologi och samspel mellan människa och natur. 
 • Ekosystemprocesser; vattencykel, mineralcykel, artsamspel och energiflöde. 
 • Jord-, växt- och djurhälsa och människors hälsa.
 • Regenerativt lantbruk; principer, metoder och inriktningar. Nordiska förhållanden, samt utblick i världen.
 • Produktion, förädling och försäljning av lokal mat och andra förnödenheter. 
 • Holistic management
 • Grunderna för att läsa av ekosystemprocesser i fält – Ecological Outcome Verifikation (EOV).
 • Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och hållbar omställning.
 • Entreprenörskap och företagande. Kooperativt företagande
 • Studiebesök, erfarenhetsutbyte och praktiska moment på flertalet gårdar och andra verksamheter med olika regenerativa inriktningar och brukningsformer.
 • Egen fördjupning och/eller praktik kommer att löpa som en röd tråd genom hela läsåret.

Kurstid: 17 augusti 2020 – 25 juni 2021. Höstterminen 2020: 17 augusti – 18 december, höstlov v44, Vårterminen 2021: 11 januari – 25 juni, sportlov v10, påsklov v14.

Antal platser: 18 st

Omfattning: 50% studietakt (10 timmar/vecka). Kursen berättigar till studiemedel på gymnasial nivå.

Kursupplägg: Distanskurs med både fysiska och digitala träffar. Fyra fysiska träffar per termin. Dessa är förlagda på helger (fredag-söndag) och på olika platser i Sverige, samt en studieresa till Norge. Se nedan för datum och plats. Det är inte obligatoriskt att delta på samtliga fysiska träffar, men som kursdeltagare uppmanas du delta på träffarna för att få större behållning av kursen och det är även en förutsättning för att ta del av praktiska moment. Första träffen är obligatorisk.

Digitala träffar, en träff per vecka, med undervisning och diskussionsforum på videolänk, vanligen förlagda till måndagar, kl 18-20. Möjlighet till ytterligare träffar för grupparbeten, reflektion och handledning, efter behov och önskemål. 

Tillgång till dator och uppkoppling krävs för deltagande. Kursen kommer nyttja plattformen Teams, Microsoft 365 Education. Bäckedals folkhögskola tillhandahåller konto och inloggning till plattformen. 

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men vissa moment hålls på norska. Delar av kurslitteraturen, film- och arbetsmaterial är på engelska.

Kostnader: Du bekostar själv resor, kost och logi vid fysiska träffar. Enklare boende och gemensam mat kommer erbjudas som alternativ vid varje träff. En administrativ avgift tillkommer med 450 kr per termin, här ingår exempelvis kostnader för undervisningsmaterial, studiebesök och olycksfallsförsäkring. Kostnad för kurslitteratur kan tillkomma, efter eget önskemål. Kursen är i övrigt kostnadsfri.

Fysiska träffar:

Höstterminen 2020:

 • 28-30 augusti, Ljusdal, Hälsingland. Första träffen är obligatorisk.
 • 25-27 september, Åredalen, Jämtland
 • 23-25 oktober, Grangärde, Dalarna
 • 4-6 december, Sveg, Härjedalen

Vårterminen 2021:

 • 5-7 februari, Väddö, Uppland
 • 5-7 mars, Bokenäs, Bohuslän och mellersta Halland
 • Maj, Studieresa i Norge, 3 dagar
 • 18-20 juni, Gökhem, Västergötland

Med reservation för förändringar.

Vem kan söka? Kursen är öppen för alla. Inga krav på förkunskaper. 

Hur ansöker jag? Ansökan görs via Schoolsoft som du når genom att klicka på knappen nedan. Du ska även bifoga ett personligt brev till din ansökan där du svarar på tre frågor: Varför vill du gå kursen? Vad förväntar du dig att få ut av kursen? Och om du vet redan nu: Vilken fördjupning och/eller praktik vill du ägna dig åt under läsåret? 

Ansökan kan göras när som helst under året. En första antagning till höstterminen 2021 görs 30 juni, därefter görs löpande antagning i mån av plats.

Av dig förväntar vi oss god närvaro och aktivt deltagande vid fysiska och digitala träffar.

Om du har frågor om kursens upplägg och innehåll vänligen kontakta: 

Åsa Vilhelmsson, asa.vilhelmsson@backedal.se eller 070-603 45 83

Om du har frågor om ansökan till kursen vänligen kontakta: 

Marie Hjelm, marie.hjelm@backedal.se eller 0680-16670