Regenerativt lantbruk och Holistic management

by Administratör, 1 juni, 2020

Vill du lära dig om att bruka jord och natur på sätt som ökar biologisk mångfald och stärker ekosystem? Samtidigt som du producerar mat och andra förnödenheter?

Vill du få ökad förståelse för hur dina beslut och agerande påverkar ditt eget och andras liv och välmående, och naturen som försörjer oss?

Vill du få inspiration, nya insikter och många olika verktyg för att kunna förverkliga din idéer och möjliggöra det liv du vill leva?


Vad handlar kursen om?

På kursen studerar vi samspelet mellan människa och natur och hur vi kan främja livskraftiga ekosystem och öka biologisk mångfald över och under jord, samtidigt som vi producerar mat och andra förnödenheter för att tillgodose människors behov.

Du får lära om regenerativt lantbruk, om möjligheter och utmaningar för djurhållning, odling och förädling av naturresurser med regenerativ inriktning. Fokus ligger på våra nordiska förutsättningar, med utblick på vad som händer internationellt. Vi utforskar även relationen mellan konsumenter och producenter och ser närmare på olika möjligheter att nå ut med lokalproducerade varor.

På kursen studerar vi även Holistic management, som är ett ramverk för planering och beslutsfattande i komplexa sammanhang, som exempelvis när levande ekosystem och människors liv och sociala relationer är involverade. Här ingår att tydliggöra sitt eget unika sammanhang, samt olika verktyg och processer för att planera och fatta beslut i vardagen med hänsyn taget till helheten – sina sociala, ekologiska och ekonomiska sammanhang. Ramverket har utvecklats av Allan Savory och hans medarbetare inom Savory Institute (www.savory.global)

 
Kursmoment:

  • Regenerativt lantbruk; principer, metoder och inriktningar. Nordiska förhållanden, samt utblick i världen.
  • Biologi, jord-, växt- och djurhälsa.
  • Holistic management, ett ramverk för planering och beslutsfattande
  • Ekosystemprocesser; vattencykel, mineralcykel, artsamspel och energiflöde.
  • Grunderna för att läsa av ekosystemprocesser i fält – Ecological Outcome Verifikation (EOV)
  • Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
  • Entreprenörskap och företagande. Kooperativt företagande.
  • Studiebesök, erfarenhetsutbyte och praktiska inslag på flertalet gårdar och andra verksamheter med olika regenerativa inriktningar.
  • Egen fördjupning och/eller praktik.

 
Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som vill lära om hur du kan bidra till livskraftiga ekosystem och en ökad biologisk mångfald i din omgivning. Den vänder sig till dig som vill få kunskaper om regenerativt lantbruk – hur du kan producera mat och andra förnödenheter i samklang med naturen.

Kursen är även till för dig som vill reflektera över vad som är viktigt i livet och som vill få ökad förståelse för hur du kan fatta beslut och agera med hänsyn taget till helheten – dig själv, människorna omkring dig och omgivande natur.

Kursen riktar sig både till dig som har en pågående verksamhet eller en plats på jorden som du vill utveckla vidare, och till dig som har, eller söker idéer och vägar mot framtiden.


Hur är kursen upplagd?

Kursupplägg: Kursen är en distanskurs med både fysiska och digitala träffar. Under läsåret är det en digital träff per vecka, förlagd på kvällstid, samt tre fysiska träffar per termin förlagda på helger (fredag-söndag). De fysiska helgträffarna genomförs på olika platser i Sverige, med studiebesök på olika gårdar och andra verksamheter för inspiration och utbyte av kunskap, samt för inslag av praktiska moment och observationer i fält. Med reservation för förändringar på grund av pandemin.

Under läsåret ingår även studier eller arbete med egen (eller gemensam) fördjupning och/eller praktik.

Tillgång till dator och uppkoppling krävs för deltagande. Delar av kurslitteratur, filmer och arbetsmaterial är på engelska.

Av dig förväntar vi oss god närvaro och aktivt deltagande vid fysiska och digitala träffar.


Kursens längd:
16 augusti 2021 – 23 juni 2022.

Studietakt: 50%

Antal platser: 18 st

Kostnader: På kursen betalar du en avgift för kursmaterial, studiebesök och olycksfallsförsäkring. Avgiften är 750 kr per termin. Du bekostar själv resor, kost och logi vid fysiska träffar.

Vem kan söka Kursen är öppen för alla. Inga krav på förkunskaper.

Kursansvarig: Åsa Vilhelmsson

Kontakt: asa.vilhelmsson@backedal.se, 0680-16670 (exp)

Hur ansöker jag? Ansökan görs via Schoolsoft som du når genom att klicka på knappen nedan. Du ska även bifoga ett personligt brev till din ansökan där du svarar på tre frågor: Varför vill du gå kursen? Vad förväntar du dig att få ut av kursen? Och om du vet redan nu: Vilken fördjupning och/eller praktik vill du ägna dig åt under läsåret? 

Ansökan kan göras när som helst under året. En första antagning till höstterminen 2021 görs 15 maj, därefter görs löpande antagning i mån av plats.