Närvaropolicy

Frånvaroanmälan

Det är upp till kursdeltagaren att anmäla all typ av frånvaro. Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan. Vård av barn skall anmälas till CSN. Kursdeltagaren ska även anmäla sin frånvaro till sin mentor/lärare. Anmälan sker genom att maila, ringa eller skicka ett meddelande via sms eller Teams. Sjukanmälan skall göras varje dag om inte läkarintyg som säger annat kan uppvisas. Att anmäla frånvaro genom en kompis är inte giltigt. Ansvarig lärare kontrollerar att all frånvaro förs in i Schoolsoft. Genom Schoolsoft ska kursdeltagare själva kunna följa upp sin egen frånvaro.

Ledighet

Kursdeltagaren har möjlighet att ta ledigt från skolan men ska i möjligaste mån försöka undvika detta, eftersom det påverkar närvaron. För mycket frånvaro kan leda till att kursen inte blir godkänd. Det är viktigt att studiearbete som missas under ledighet sedan tas igen. En plan för detta måste finnas redan vid ledighetsansökan.

Om kursdeltagaren ska ansöka om ledighet görs detta skriftligen.

  • Vid 1 – 3 dagars ledighet – ansök hos ansvarig lärare.
  • Vid mer än 3 dagars ledighet – ansök hos rektor.

Ogiltig frånvaro

Vid sammanhängande, oanmäld frånvaro finns en handlingsplan som sätts i verket. Om frånvaron fortsätter och skolan inte lyckas få kontakt med kursdeltagaren kan detta till slut leda till att hen stängs av från sin studieplats och CSN informeras.

Om den samlade frånvaron under en kurs uppgår i 20 % av den totala kurstiden kan det också bli fråga om att rapportera reducerad studietakt till CSN.

OBS! Frånvaro kan aldrig räknas som närvaro oavsett orsak. All frånvaro kan således leda till att kursen eller studiekursen inte blir godkänd. Därför är det viktigt att frånvaron följs upp och eventuella möjligheter till att ta igen förlorat studiearbete diskuteras. En sådan diskussion måste initieras i samband med att frånvaron anmäls. Man kan inte efter återkomst från oanmäld frånvaro kräva att skolan ska ge kompensation för missade studier

Alkohol- och drogpolicy

En skolmiljö fri från droger och alkohol På Bäckedals folkhögskola är vi mycket måna om att skolmiljön skall vara fri...
LÄS MER about Alkohol- och drogpolicy

Arkiv- och sekretessregler

Hantering och bestämmelser Enligt våra regler för arkivering sparas ansökningshandlingar hos oss i två år. Omdömen och behörigheter samt kursintyg...
LÄS MER about Arkiv- och sekretessregler

IT-policy

Som studerande på Bäckedals folkhögskola har du tillgång till olika digitala hjälpmedel för att underlätta utförandet av dina studieuppgifter Bäckedals...
LÄS MER about IT-policy

Jämställdhetspolicy

Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati Med jämställdhet menas att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter...
LÄS MER about Jämställdhetspolicy

Likabehandlingspolicy

En trygg mötesplats för alla Bäckedals folkhögskola vill vara en trygg mötesplats och en fristad för människor med olika erfarenheter,...
LÄS MER about Likabehandlingspolicy

Miljöpolicy

För hållbar resursanvändning Bäckedals Folkhögskola är en del av Region Jämtland Härjedalen och delar de miljömål som regionens olika verksamheter...
LÄS MER about Miljöpolicy

Närvaropolicy

Frånvaroanmälan Det är upp till kursdeltagaren att anmäla all typ av frånvaro. Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan. Vård...
LÄS MER about Närvaropolicy

Policy mot hot och våld

Säkerhet, trygghet och trivsel är förutsättningar för lärande och utveckling Bäckedals folkhögskola ska vara en trygg plats för alla deltagare...
LÄS MER about Policy mot hot och våld

Tillgänglighetspolicy

För jämlikt deltagande På Bäckedals folkhögskola ser vi att funktionshinder först och främst handlar om brister i miljön. Dessa brister...
LÄS MER about Tillgänglighetspolicy