Behörigheter, ansökan, urvalskriterier och antagningsprocess

Behörighetskrav

Detta gäller för samtliga långa kurser:

 • Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen.
 • Om du haft ett tidigare missbruk kräver skolan att du varit drogfri minst 12 månader bakåt i tiden.

För allmän kurs gäller dessutom:

 • Grundnivå: Du bör ha klarat det mesta av grundskolan, i Sverige eller i ett annat land.
 • Gymnasienivå: Du bör ha gått klart grundskola/grundvux eller påbörjat/avslutat gymnasium.
 • Om du har ett annat modersmål måste du ha tillräckligt goda kunskaper i svenska, lägst Sfi D.

Behörighetskrav för korta kurser

 • Du är minst 13 år eller äldre när du påbörjar utbildningen.
 • Om du haft ett tidigare missbruk kräver skolan att du varit drogfri minst 12 månader bakåt i tiden.

Ansökan

Ansökan till våra olika kurser sker via skolans hemsida. Ansökan måste vara fullständig (alltid helt personnummer ÅÅMMDD-XXXX) och innehålla aktuell adress och andra kontaktuppgifter.

Vid ansökan till termins- eller läsårskurser måste följande bifogas:

 • Personbevis
 • Kopior av tidigare skolbetyg (gäller Allmän kurs)
 • En kort, skriftlig motivering till varför sökande vill gå just den kursen

Ansökningstider för de olika kurserna finns på hemsidan under respektive kurs.

Urvalskriterier

När antalet sökande är fler än antalet platser tillämpar skolan urvalskriterier. Då prioriterar vi:

 • Att få till en grupp med liknande kunskapsnivå, så att alla ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt
 • God motivation
 • Goda referenser

Gruppen är central för att skapa ett bra utbyte av erfarenheter och information. Vi försöker därför sätta samman grupper där könsfördelningen är jämn och deltagarna kommer från olika bakgrund.

Antagningsprinciper och antagningsprocess

I huvudsak antas sökande i den ordning som deras ansökningar kommer in till skolan. Undantag görs vid ofullständiga ansökningar, om referenspersonen inte kan nås eller om den sökande inte uppfyller kraven på speciella kunskaper eller erfarenheter som gäller för vissa av kurserna.

Besked om antagning skickas via post eller mejl till adressen som angivits i ansökan. Den sökande ska bekräfta sin kursplats genom att fylla i och skicka tillbaka talongen inom angiven tid, samt betala en kurs-/serviceavgift. Serviceavgiften räknas sedan bort från kursens övriga avgifter.

Några veckor innan kursen startar får de antagna ett välkomstbrev med ytterligare viktig information. Reservplatser kan tilldelas sökande ända fram till kursstart (korta kurser) eller två veckor efter kursstart (långa kurser).

Behörigheter, ansökan, urvalskriterier och antagningsprocess

Behörighetskrav Detta gäller för samtliga långa kurser: Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen. Om du haft...
LÄS MER about Behörigheter, ansökan, urvalskriterier och antagningsprocess

Deltagarinflytande och studeranderätt

Folkhögskolan bygger på delaktighet, frihet och frivillighet vilket också avspeglar sig i kursuppläggen på Bäckedals Folkhögskola Denna frihet innebär att...
LÄS MER about Deltagarinflytande och studeranderätt

Disciplinärenden

Om det uppstår en situation som kräver någon form av disciplinära åtgärder gentemot studerande vid skolan ska skolan hantera frågan...
LÄS MER about Disciplinärenden

Försäkringar

Om olyckan skulle vara framme Alla kursdeltagare är försäkrade mot olycksfall via skolan. Försäkringen gäller olycksfall inom ramen för undervisningen,...
LÄS MER about Försäkringar

Internat- hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

Information gällande internat, hyresavtal, måltider och kostnader kring detta finns på sidan Att bo på skolan. Skolans servicechef ansvarar och...
LÄS MER about Internat- hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

Intyg och studieomdöme

Intyg och studieomdöme För att bli godkänd på skolans kurser krävs att du klarat alla kursens prov och har studerat...
LÄS MER about Intyg och studieomdöme

Kursdeltagare med annat modersmål än svenska

Välkommen till oss En kort information om den svenska folkhögskolan på andra språk hittar du här: https://www.folkhogskola.nu/other-languages/other-languages/ Svenska folkhögskolor kan...
LÄS MER about Kursdeltagare med annat modersmål än svenska

Om en kurs upphör eller ställs in

En kurs som har startat slutförs i regel alltid Om det finns risk för att en kurs inte kommer kunna...
LÄS MER about Om en kurs upphör eller ställs in

Skolans informationsansvar

Bäckedals folkhögskola har ett informationsansvar gentemot dig som studerande Följande information ska finnas tillgängligt innan antagning och vid kursstart: Information...
LÄS MER about Skolans informationsansvar