Skolans informationsansvar

Bäckedals folkhögskola har ett informationsansvar gentemot dig som studerande

Följande information ska finnas tillgängligt innan antagning och vid kursstart:

Information innan antagning

Följande information ska innan antagning finnas tillgängligt, i sin helhet och skall även hänvisas till hemsidan i skolans prospekt:

Mål med kursen

 • Huvudmannen Region Jämtland Härjedalen och Bäckedals folkhögskolas profil
 • Statens syfte med folkbildningen
 • Förekomst av och innehåll i den studeranderättsliga standarden
 • Avgifter och kostnader under studietiden
 • Antagnings principer och antagningsprocess
 • Vilka intyg, behörigheter och studieomdömen som kan vara aktuella att erhålla från aktuell kurs
 • Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning och bristande kunskaper svenska
 • Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska
 • Former för studerandeinflytande
 • Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan

Information innan kursstart

Följande ska vid kursstart finnas tillgängligt på skolans hemsida samt i information som
den studerande får vid kursstart:

 • Terminstider och ledigheter
 • Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
 • Frånvaroregler
 • Rapporteringssystem till t.ex. CSN
 • Vad deltagare själv ska tillhandahålla; t.ex. litteratur, instrument, material
 • Försäkringar
 • Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
 • Etiska regler och ansvar vid användning av internet i folkhögskolans lokaler
 • Villkor för avstängning och avskiljande
 • Den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigtKursansvariga lärares namn och kontaktuppgifter
 • Kursplan och schema

Behörigheter, ansökan, urvalskriterier och antagningsprocess

Behörighetskrav Detta gäller för samtliga långa kurser: Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen. Om du haft...
LÄS MER about Behörigheter, ansökan, urvalskriterier och antagningsprocess

Deltagarinflytande och studeranderätt

Folkhögskolan bygger på delaktighet, frihet och frivillighet vilket också avspeglar sig i kursuppläggen på Bäckedals Folkhögskola Denna frihet innebär att...
LÄS MER about Deltagarinflytande och studeranderätt

Disciplinärenden

Om det uppstår en situation som kräver någon form av disciplinära åtgärder gentemot studerande vid skolan ska skolan hantera frågan...
LÄS MER about Disciplinärenden

Försäkringar

Om olyckan skulle vara framme Alla kursdeltagare är försäkrade mot olycksfall via skolan. Försäkringen gäller olycksfall inom ramen för undervisningen,...
LÄS MER about Försäkringar

Internat- hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

Information gällande internat, hyresavtal, måltider och kostnader kring detta finns på sidan Att bo på skolan. Skolans servicechef ansvarar och...
LÄS MER about Internat- hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

Intyg och studieomdöme

Intyg och studieomdöme För att bli godkänd på skolans kurser krävs att du klarat alla kursens prov och har studerat...
LÄS MER about Intyg och studieomdöme

Kursdeltagare med annat modersmål än svenska

Välkommen till oss En kort information om den svenska folkhögskolan på andra språk hittar du här: https://www.folkhogskola.nu/other-languages/other-languages/ Svenska folkhögskolor kan...
LÄS MER about Kursdeltagare med annat modersmål än svenska

Om en kurs upphör eller ställs in

En kurs som har startat slutförs i regel alltid Om det finns risk för att en kurs inte kommer kunna...
LÄS MER about Om en kurs upphör eller ställs in

Skolans informationsansvar

Bäckedals folkhögskola har ett informationsansvar gentemot dig som studerande Följande information ska finnas tillgängligt innan antagning och vid kursstart: Information...
LÄS MER about Skolans informationsansvar