Internat- hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

Information gällande internat, hyresavtal, måltider och kostnader kring detta finns på sidan Att bo på skolan. Skolans servicechef ansvarar och handlägger hyresavtal och övriga allmänna och särskilda villkor.

Boende

De studerande som önskar bo på skolans internat tecknar ett hyresavtal där villkoren för att bo på internatet finns angivna. Brott mot kontraktets regler kan medföra att den boende omgående sägs upp från internatet.

Djur

På Bäckedal folkhögskola råder generellt förbud mot att studerande tar med sig levande djur under studietiden. Därför är det viktigt att du som har djur ordnar med tillsynen i god tid innan du tänker påbörja studierna vid skolan.

Villkor för tillgång och användning av utrustning och kursrelaterade lokaler

Skolans kursrelaterade lokaler är öppna och tillgängliga för de studerande alla dagar i veckan, även kvällar och helger under gällande öppethållandetider. Undantag kan ske under begränsad tid om skolans lokaler abonneras av extern part. I sådana situationer ska studerande informeras i god tid innan.

Den kursrelaterade utrustning som finns i öppen förvaring och som ska användas i utbildningen är likaså tillgänglig för de studerande.

Förutsättningen för att lokaler och utrustning ska få användas är att de används för sina avsedda ändamål och syften.

Vid kursstarten ska varje kurs närmare informera om vad som gäller om lokalerna och utrustningen, särskilt villkoren för att använda vissa maskiner.

Behörigheter, ansökan, urvalskriterier och antagningsprocess

Behörighetskrav Detta gäller för samtliga långa kurser: Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen. Om du haft...
LÄS MER about Behörigheter, ansökan, urvalskriterier och antagningsprocess

Deltagarinflytande och studeranderätt

Folkhögskolan bygger på delaktighet, frihet och frivillighet vilket också avspeglar sig i kursuppläggen på Bäckedals Folkhögskola Denna frihet innebär att...
LÄS MER about Deltagarinflytande och studeranderätt

Disciplinärenden

Om det uppstår en situation som kräver någon form av disciplinära åtgärder gentemot studerande vid skolan ska skolan hantera frågan...
LÄS MER about Disciplinärenden

Försäkringar

Om olyckan skulle vara framme Alla kursdeltagare är försäkrade mot olycksfall via skolan. Försäkringen gäller olycksfall inom ramen för undervisningen,...
LÄS MER about Försäkringar

Internat- hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

Information gällande internat, hyresavtal, måltider och kostnader kring detta finns på sidan Att bo på skolan. Skolans servicechef ansvarar och...
LÄS MER about Internat- hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

Intyg och studieomdöme

Intyg och studieomdöme För att bli godkänd på skolans kurser krävs att du klarat alla kursens prov och har studerat...
LÄS MER about Intyg och studieomdöme

Kursdeltagare med annat modersmål än svenska

Välkommen till oss En kort information om den svenska folkhögskolan på andra språk hittar du här: https://www.folkhogskola.nu/other-languages/other-languages/ Svenska folkhögskolor kan...
LÄS MER about Kursdeltagare med annat modersmål än svenska

Om en kurs upphör eller ställs in

En kurs som har startat slutförs i regel alltid Om det finns risk för att en kurs inte kommer kunna...
LÄS MER about Om en kurs upphör eller ställs in

Skolans informationsansvar

Bäckedals folkhögskola har ett informationsansvar gentemot dig som studerande Följande information ska finnas tillgängligt innan antagning och vid kursstart: Information...
LÄS MER about Skolans informationsansvar